فولاد گرم و سرد

فولادهای نورد گرم و سرد چه تفاوتی دارند؟

فولادها برای کاربرد های مختلف، با روشهای متفاوتی تولید می شوند. یکی از این تفاوت ها مربوط به مرحله ای از فرآیند تولید فولاد، به نام نَوَرد (Rolling) است. نورد، عملیات مهمی در فرآیند شکل دهی فولاد است

ادامه مطلب