نوشته‌ها

آشنایی با مقاطع HSS و روشهای برش آن

/
افزایش چشمگیر استفاده از مقاطع HSS باعث شده تا میزان قابل توجهی از حجم خدمات برش فلزات نیز، به برش این نوع از مقاطع اختصاص یابد.